ดาไรอัสมหาราช

พระเจ้าดาไรอัสที่ 1 หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ดาไรอัสมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์เปอร์เซียองค์ที่ 2 ต่อจาก พระเจ้าไซรัสมหาราช เป็นพระโอรสของเจ้าชายองค์หนึ่งใน ราชวงศ์อคีเมนียะห์ โดยทรงครองราชย์เมื่อ 522 ปีก่อนคริสต์ศักราช เมื่อพระชนม์ได้ 27 พรรษา

ดาไรอัสมหาราช
Darius the great. jpg.jpg
พระนามดาไรอัสที่ 1
พระอิสริยยศKhshayathiya Khshayathiyanam , King of Kings
ราชวงศ์จักรวรรดิอะคีเมนิด
ครองราชย์กันยายน 522 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง
ตุลาคม 486 ปีก่อนคริสต์ศักราช (36 ปี)
รัชกาลก่อนBardiya
รัชกาลถัดไปจักรพรรดิเซิร์กซีสมหาราช
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ550 ปีก่อนคริสต์ศักราช
สวรรคตตุลาคม 486 ปีก่อนคริสต์ศักราช
(ประมาณ 64 พรรษา)
พระราชบิดาHystaspes
พระราชมารดาRhodogune
พระมเหสีAtossa
พระราชบุตรArtobazan, เซิร์กซีส

ตลอด 36 ปีในรัชกาลทรงสร้างทั้งความเจริญและความแข็งแกร่งให้กับจักรวรรดิเปอร์เซีย ทรงขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง

พระเจ้าดาไรอัสสวรรคตเมื่อ 486 ปี ก่อนค.ศ. ขณะพระชนม์ได้ 64 พรรษา พระเจ้าเซิร์กซีสมหาราช พระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา