ซิคละดีส หรือ คีคลาเดส (กรีก: Κυκλάδες; อังกฤษ: Cyclades) เป็นหมู่เกาะในประเทศกรีซ อยู่ทางตอนใต้ของทะเลอีเจียน ทิศใต้-ตะวันออกของแผ่นดินใหญ่ของประเทศกรีซ ระหว่างคาบสมุทรเพโลพอนนีสกับหมู่เกาะโดเดคะนีส ประกอบด้วยเกาะประมาณ 220 เกาะ มีเนื้อที่ 2,572 กม² เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกรีซ เมืองหลวงชื่อ เออร์มูโปลิส เกาะที่สำคัญได้แก่ อันดรอส ทีนอส นักซอส อามอร์กอส เมลอส และพารอส

แผนที่ของหมู่เกาะซิคละดีสในทะเลอีเจียน