โดเดคะนีส (กรีก: Δωδεκάνησα, Dodekánisa, อังกฤษ: Dodecanese) เป็นหมู่เกาะของประเทศกรีซในทะเลอีเจียน ประกอบด้วยเกาะ 12 เกาะได้แก่ เกาะอัสติพาเลีย คาลิมนอส คาร์พาทอส คาซอส คัลกี คอส เลรอส ลิปซอส นีซีรอส พัตมอส ซีมี ทีลอส และเกาะเล็ก ๆ อีก 150 เกาะ

สถานที่ตั้งของหมู่เกาะโดเดคะนีสในกรีซ

หมู่เกาะนี้ตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันตั้งแต่คริสต์ศวรรษที่ 16 จนถึง ค.ศ. 1912 อิตาลีเข้ายึดครองในการทำสงครามกับตุรกี ใน ค.ศ. 1912 และสัญญาว่าจะยกให้แก่กรีซใน ค.ศ. 1913 แต่ยังไม่ยกให้ จนในปี ค.ศ. 1947 จึงกลับมาเป็นของกรีซ