เปิดเมนูหลัก

UTC+05:00 เป็นเขตเวลาใช้ใน:

UTC+05:00
UTC hue4map X world Robinson.png
  UTC+05:00 ~ 75 องศาตะวันออก – ตลอดทั้งปี


(ช้ากว่า) UTC + (เร็วกว่า)
12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
09
30
04
30
03
30
03
30
04
30
05
30
06
30
08
30
09
30
10
30
11
30
05
45
12
45
พื้นที่ในเฉดเข้มกว่าใช้เวลาออมแสง สีปกติแสดงเวลามาตรฐาน
กลาง75 องศาตะวันออก
ขอบด้านตะวันตก (ทะเล)67.5 องศาตะวันออก
ขอบด้านตะวันออก (ทะเล)82.5 องศาตะวันออก
หมู่วันเวลา (DTG)E (Echo)
UTC+05 2010: สีน้ำเงิน (เดือนธันวาคม), สีส้ม (มิถุนายน), สีเหลือง (ตลอดทั้งปี), สีน้ำเงินอ่อน - พื้นที่ทางทะเล

เป็นเวลามาตรฐาน (ตลอดทั้งปี)แก้ไข

เอเชียเหนือแก้ไข

เอเชียกลางแก้ไข

เอเชียใต้แก้ไข

มหาสมุทรอินเดียแก้ไข

เป็นเวลาออมแสง (ฤดูร้อนในซีกโลกเหนือเท่านั้น)แก้ไข

ยุโรปตะวันออกแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข