เปิดเมนูหลัก
เขตสหพันธ์ยูรัล

เขตสหพันธ์ยูรัล (รัสเซีย: Ура́льский федера́льный о́круг; อังกฤษ: Ural Federal District) เป็น 1 ใน 9 เขตสหพันธ์ของประเทศรัสเซีย เขตสหพันธ์นี้มีพื้นที่ทั้งหมด 1,788,900 กม² (690,700 sq mi) และมีประชากรทั้งหมด 12,080,523 คน (ร้อยละ 79.9 อาศัยอยู่ในเขตเมือง)

เขตการปกครองแก้ไข