ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัค

(เปลี่ยนทางจาก Saxe-Weimar-Eisenach)

แกรนด์ดัชชีซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัค (เยอรมัน: Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, อังกฤษ: Saxe-Weimar-Eisenach) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1809 จากการรวมดัชชีซัคเซิน-ไวมาร์และซัคเซิน-ไอเซอนัคที่รวมตัวเป็นสหอาณาจักร (personal union) มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1741 เมื่อเชื้อสายของประมุขของซัคเซิน-ไอเซอนัคมาสิ้นสุดลง ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัคได้รับฐานะเป็นแกรนด์ดัชชีในปี ค.ศ. 1815 เมื่อมาถึงปี ค.ศ. 1877 ก็เปลี่ยนชื่อเป็น "แกรนด์ดัชชีแห่งแซกโซนี" (เยอรมัน: Großherzogtum Sachsen) แต่ก็ไม่เป็นชื่อที่ใช้กันเท่าใดนัก อาณาจักรมาสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 1918 พร้อมกับระบบการปกครองโดยกษัตริย์ในเยอรมนีมายุติลง สองปีต่อมาในปี ค.ศ. 1920 ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัคก็ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐใหม่ทือริงเงิน

แกรนด์ดัชชีซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัค
Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
รัฐในสมาพันธรัฐแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์
รัฐในสมาพันธรัฐเยอรมัน
รัฐในสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือ
รัฐในจักรวรรดิเยอรมัน
Image missing
 
Image missing
ค.ศ. 1809ค.ศ. 1920
ธง (1897-1920) ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
Weimars Volkslied
ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัคในจักรวรรดิเยอรมัน
เมืองหลวง ไวมาร์
การปกครอง ราชรัฐ
แกรนด์ดยุก
 -  ค.ศ. 1809–1828 คาร์ล ออกัสตัส
 -  ค.ศ. 1901–1918 วิลเฮล์ม เอิร์นสท์
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 -  ไอเซอนัค และ ไวมาร์
    ในสหอาณาจักร
 
ค.ศ. 1741
 -  รวมกับซัคเซิน-ไอเซอนัค
    และ ซัคเซิน-ไวมาร์
 
ค.ศ. 1809 ค.ศ. 1809
 -  ยกฐานะเป็น
แกรนด์ดัชชี
ค.ศ. 1815
 -  การปฏิวัติเยอรมัน ค.ศ. 1918
 -  รวมกับทือริงเงิน ค.ศ. 1920
พื้นที่
 -  ค.ศ. 1905 3,617 ตร.กม. (1,397 ตารางไมล์)
ประชากร
 -  ค.ศ. 1905 ประมาณการ 388,000 
     ความหนาแน่น 107.3 คน/ตร.กม.  (277.8 คน/ตารางไมล์)

ตำแหน่งเต็มของแกรนด์ดยุกแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัคคือ "แกรนด์ดยุกแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซอนัค, แลนด์กราฟในทือริงเงิน, มากราฟแห่งไมส์เสน, เคานท์แห่งเฮนเนอแบร์ก, ลอร์ดแห่งบลังเค็นเฮย์น, น็อยชตัดท์ และทอยเทินบวร์ค"

อ้างอิงแก้ไข

  • Saxe-Weimar-Eisenach". Encyclopædia Britannica (11th ed.). 1911.

ดูเพิ่มแก้ไข