พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

(เปลี่ยนทางจาก Monocots)
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Early Cretaceous - Recent
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots
อันดับ

ประมาณ 10

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon หรือ Liliopsida) เป็นชั้นหนึ่งในส่วนพืชดอกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกลุ่มหนึ่ง ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นโลก และเป็นพื้ชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงอีกด้วย

พืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์ใหญ่ที่สุด คือ กล้วยไม้ (Orchidaceae) โดยมีดอกที่ซับซ้อน และสวยงาม เพื่อดึงดูดแมลงชนิดต่างให้ช่วยในการผสมพันธุ์

ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีปริมาณมากเป็นอันดับสอง และอาจจะเป็นวงศ์ที่โดดเด่นกว่า ก็คือ หญ้า (Poaceae หรือ Gramineae) โดยมีวิวัฒนาการอีกทางหนึ่ง มีลักษณะพิเศษคือ การแพร่ขยายพันธุ์โดยอาศัยลม พืชในวงศ์หญ้านั้นมีดอกขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมเป็นกลุ่มอาจปรากฏเป็นช่อดอกที่มองเห็นชัดเจนและสวยงาม

การจัดอันดับ

แก้
clade monocots :
Mesangiospermae

ChloranthaceaeMagnoliidaemonocots

Acorus
Alismatales
AsparagalesDioscorealesLilialesPandanalesPetrosavialesCommelinidae (commelinids)CeratophyllumeudicotsThe current phylogeny and composition of the monocots.

ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

แก้

กล้วย อ้อย ไผ่ ข้าว ข้าวโพด มะพร้าว ตาล ปาล์ม ตะไคร้ ปักษาสวรรค์ ข้าวฟ่าง จาก แฝก พุทธรักษา ข่า กระเจียว ขิง หมาก ผักตบชวา ขมิ้น ดาหลา ระกำ กะพ้อ ค้อ เต่าร้าง ชะโนด กก ปากนกแก้ว

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้