วิวัฒนาการชาติพันธุ์

(เปลี่ยนทางจาก Phylogenetics)

ในชีววิทยา วิวัฒนาการชาติพันธุ์ (อังกฤษ: phylogenetics /ˌfləˈnɛtɪks, -lə-/[1][2] จากคำกรีก φυλή, φῦλον - phylon, phylon = เผ่า, สกุล, เชื้อชาติ + γενετικός - genetikós = จุดเริ่มต้น, ที่มา, กำเนิด)[3] เป็นการศึกษาประวัติและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างหน่วยหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ (เช่น สปีชีส์ กลุ่มประชากร เป็นต้น) ความสัมพันธ์จะค้นพบผ่านการอนุมาน/การวิเคราะห์ทางวิวัฒนาการชาติพันธุ์ ซึ่งตรวจสอบลักษณะที่สืบทอดได้ เช่น ลำดับดีเอ็นเอหรือสัณฐาน ด้วยแบบจำลองทางวิวัฒนาการของลักษณะเหล่านี้ ผลการวิเคราะห์เรียกว่า phylogeny หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ต้นไม้วิวัฒนาการชาติพันธุ์ (phylogenetic tree) ซึ่งเป็นผังแสดงสมมติฐานถึงประวัติและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ[4] ปลายของต้นไม้อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังมีอยู่หรือเป็นซากดึกดำบรรพ์ โดยเป็น "ที่สุด" หรือ "สภาพปัจจุบัน" ในสายพันธุ์ การวิเคราะห์โดยวิวัฒนาการชาติพันธุ์ได้กลายเป็นหลักในการเข้าใจความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ และจีโนม

เชิงอรรถและอ้างอิง

แก้
  1. "phylogenetic". Dictionary.com Unabridged. Random House.
  2. "phylogenetic". Merriam-Webster Dictionary.
  3. Liddell, Henry George; Scott, Robert; Jones, Henry Stuart (1968). A Greek-English Lexicon (9th ed.). Oxford: Clarendon Press. p. 196.
  4. "phylogeny". Biology online. สืบค้นเมื่อ 2013-02-15.