อันดับหน่อไม้ฝรั่ง

(เปลี่ยนทางจาก Asparagales)

อันดับหน่อไม้ฝรั่ง หรือ Asparagales เป็นอันดับของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ใช้การจัดจำแนกพืชระบบ APG III[5] ตั้งชื่อตามวงศ์ Asparagaceae อันดับนี้เสนอขึ้นครั้งแรกโดย Huber เมื่อ พ.ศ. 2520[6] และต่อมาได้นำไปใช้ในระบบดาลเกรน (Dahlgren system) ใน พ.ศ. 2528[7] ก่อนหน้านี้ สมาชิกส่วนใหญ่ของอันดับนี้เคยอยู่ในอันดับ Liliales ซึ่งเป็นที่รวมของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่กลีบรวมมีสี และไม่สะสมแป้งในเอนโดสเปิร์ม แต่จากการศึกษาทางด้านดีเอ็นเอได้แสดงให้เห็นว่าอันดับ Liliales ควรแบ่งออกเป็นอย่างน้อย 3 อันดับคือ Liliales, Asparagales และ Dioscoreales

อันดับหน่อไม้ฝรั่ง
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Upper Cretaceous– Recent
หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis)
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอต
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
อันดับ: หน่อไม้ฝรั่ง
Link[1][2]
สกุลต้นแบบ
Asparagus
L.
วงศ์
ชื่อพ้อง

อ้างอิง

แก้

บรรณานุกรม

แก้
  • Angiosperm Phylogeny Group III (2009), "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III", Botanical Journal of the Linnean Society, 161 (2): 105–121, doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x
  • Bromhead, Edward Ffrench (1838), "An Attempt to ascertain Characters of the Botanical Alliances", Edinburgh New Philosophical Journal, 25: 123–134, สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2015
  • Dahlgren, Rolf M.; Clifford, H.T. & Yeo, P.F. (1985), The Families of the Monocotyledons: structure, evolution, and taxonomy, Berlin: Springer-Verlag, ISBN 978-3-642-64903-5, สืบค้นเมื่อ 14 เมษายน 2015
  • Huber, H. (1977), "The treatment of monocotyledons in an evolutionary system of classification", ใน Kubitzki, Klaus (บ.ก.), Flowering plants: Evolution and classification of higher categories. Symposium, Hamburg, September 8–12, 1976, Plant Systematics and Evolution, Supplementum 1, Wien: Springer, pp. 285–298, doi:10.1007/978-3-7091-7076-2_18, ISBN 978-3-211-81434-5
  • Haston, Elspeth; Richardson, James E.; Stevens, Peter F.; Chase, Mark W.; Harris, David J. (2009), "The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III", Botanical Journal of the Linnean Society, 161 (2): 128–131, doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01000.x
  • Stevens, P.F. (2016) [2001], Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Gardens, สืบค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2016
  • "Asparagales Link", Tropicos, Missouri Botanical Garden, 2015, สืบค้นเมื่อ 13 April 2015

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้