มีลิตซียา

(เปลี่ยนทางจาก Militsiya)

มีลิตซียา (รัสเซีย: милиция, แปลตรงตัว'mʲɪˈlʲitsɨjə', เบลารุส: міліцыя, เอสโตเนีย: miilits, อาร์มีเนีย: միլիցիա [militsʰja], คีร์กีซ: милиция, ลิทัวเนีย: milicija, โปแลนด์: milicja, โรมาเนีย: miliția, Serbo-Croatian: милиција / milicija, สโลวีเนีย: milica, ทาจิก: милитсия, ยูเครน: міліція, อุซเบก: militsiya or милиция) เป็นคำเรียกของตำรวจมักใช้กับกลุ่มของอดีตสหภาพโซเวียตและกลุ่มตะวันออก

ตราติดหมวก "มีลิตซียา" โซเวียต (ชั้นนายพล)

ในปัจจุบันมีลิตซียาของประเทศต่าง ๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบตำรวจตะวันตกอย่างบัลแกเรีย โปแลนด์ โรมาเนีย เอสโตเนีย ลิทัวเนีย มอลโดวา ลัตเวีย มองโกเลีย มาซิโดเนีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย ยูโกสลาเวีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา คาซัคสถาน อาร์มีเนีย เติร์กเมนิสถาน รัสเซีย และยูเครน แต่ในบางประเทศได้การเรียกตำรวจว่ามีลิตซียาเช่น เบลารุส ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างอับคาเซีย เซาท์ออสซีเซีย และทรานส์นิสเตรีย

ลำดับยศ แก้

ค.ศ. 1936-1939
ผู้กำกับการมีลิตซียา พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี
Source:[1]              
ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี ดาบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท สิบตำรวจตรี พลตำรวจ
Source:[1]                
ค.ศ. 1939-1943
ผู้กำกับการมีลิตซียา พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก
Source:[2]
ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท สิบตำรวจตรี พลตำรวจ
Source:[2]
ค.ศ. 1943-1946
เจ้าหน้าที่พลตำรวจ เจ้าหน้าที่กำกับระดับน้อย
อินทรธนู
เครื่องแบบปฏิบัติงาน
           
ยศ พลตำรวจ สิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจตรี จ่าสิบตำรวจโท จ่าสิบตำรวจเอก
เจ้าหน้าที่กำกับระดับกลาง เจ้าหน้าที่กำกับระดับสูง เจ้าหน้าที่กำกับระดับสูงสุด
อินทรธนู
เครื่องแบบปฏิบัติงาน
                   
ยศ ดาบตำรวจ ร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอก พันตำรวจตรี พันตำรวจโท พันตำรวจเอก พลตำรวจตรี พลตำรวจโท พลตำรวจเอก
ค.ศ. 1946 - 1991
เจ้าหน้าที่พลตำรวจ เจ้าหน้าที่กำกับระดับน้อย
อินทรธนู              
ยศ พลตำรวจ สิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจตรี จ่าสิบตำรวจโท จ่าสิบตำรวจเอก
เจ้าหน้าที่กำกับระดับกลาง เจ้าหน้าที่กำกับระดับสูง เจ้าหน้าที่กำกับระดับสูงสุด
อินทรธนู                    
ยศ ดาบตำรวจ ร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอก พันตำรวจตรี พันตำรวจโท พันตำรวจเอก พลตำรวจตรี พลตำรวจโท พลตำรวจเอก

ยานพาหนะของมีลิตซียาในสหภาพโซเวียต แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 Форма одежды и знаки различия милиции СССР. Часть 7. 1936-1939 гг. Retrieved 2017-08-28.
  2. 2.0 2.1 [http://army.armor.kiev.ua/forma-2/milicia-09.php Форма одежды и знаки различия милиции СССР. Часть 8. 1939-1943 гг.] Retrieved 2017-08-28.

ดูเพิ่ม แก้

  • Shelley, Louise I. Policing Soviet Society: The Evolution of State Control. London: Routledge, 1996.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้