ร่องตามยาว

(เปลี่ยนทางจาก Medial longitudinal fissure)

ในสมอง ร่องตามยาว หรือ ร่องแนวกลางตามยาว (อังกฤษ: medial longitudinal fissure, longitudinal cerebral fissure, longitudinal fissure หรือ interhemispheric fissure) เป็นร่องลึกที่แบ่งซีรีบรัล เฮมิสเฟียร์ หรือสมองสองข้างออกจากกันในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

ร่องตามยาว
(Medial longitudinal fissure)
Hemispheres.png
ภาพร่องตามยาวในสมอง
Longitudinal fissure of cerebrum.gif
แก้ไข ร่องตามยาว
ละติน fissura cerebri longitudinalis
Gray's subject #189 818
NeuroNames hier-16

Falx cerebri เป็นเยื่อดูรา (dura mater) ที่อยู่ภายในร่องนี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข