เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก หรือ เยื่อดูรา (อังกฤษ: Dura mater; มาจากภาษาละติน แปลว่า "hard mother") เป็นเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกสุดที่แข็ง หยาบ และไม่ยืดหยุ่นที่หุ้มสมองและไขสันหลัง โดยมีเยื่อหุ้มสมองชั้นอื่นๆ คือเยื่อเพีย (pia mater) และเยื่ออะแร็กนอยด์ (arachnoid mater) อยู่ด้านใต้ลึงลงไป เยื่อดูราจะไม่แนบสนิทกับไขสันหลัง โดยยื่นเลยผ่านไขสันหลังที่ระดับกระดูกสันหลังส่วนบั้นเอวชิ้นที่ 2 ถึงประมาณกระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บชิ้นที่ 2

เยื่อดูรา หรือ เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
(Dura mater)
เยื่อหุ้มสมองของระบบประสาทกลาง
ตัวระบุ
MeSHD004388
TA98A14.1.01.101
A14.1.01.002
TA25370
FMA9592
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

อ้างอิง แก้

ภาพอื่นๆ แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • Dura+mater จากเว็บไซต์ eMedicine Dictionary