รายชื่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก List of international sport federations)

รายชื่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ เป็นรายชื่อที่รวบรวมสมาคมกีฬาระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ซึ่งแต่ละองค์กรทำหน้าที่เป็นองค์กรด้านการปกครองที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐสำหรับกีฬาและบริหารจัดการกีฬาในระดับโลกโดยส่วนใหญ่มักจะกำหนดกฎระเบียบส่งเสริมกีฬาให้กับผู้ชมที่คาดหวังและแฟนคลับ พัฒนาผู้เล่นและจัดแข่งขันชิงแชมป์โลกและทวีป สหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศบางแห่ง เช่น สหพันธ์ว่ายน้ำระหว่างประเทศ และ สหภาพสเกตนานาชาติ อาจดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นกีฬาบริบทเดียวกัน เช่น FINA ดูแล ว่ายน้ำ กระโดดน้ำระบำใต้น้ำ โปโลน้ำ โดยนับเป็นสาขากีฬารวมอยู่ในชนิดเดียวเรียกว่า "กีฬาทางน้ำ"

สหพันธ์ที่รับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) แก้

สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูร้อน (ASOIF) แก้

สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติโอลิมปิกฤดูหนาว (AIOWF) แก้

สมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การรับรอง (ARISF) แก้

อ้างอิง แก้