เปิดเมนูหลัก

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

(เปลี่ยนทางจาก Liliopsida)
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Early Cretaceous - Recent
Flora Grasses at KhaoTakiab.jpg
ดอกหญ้าริมทางยามเช้าที่เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ถูกจัดอันดับ: Angiosperms
ไม่ถูกจัดอันดับ: Monocots
อันดับ

ประมาณ 10

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon หรือ Liliopsida) เป็นชั้นหนึ่งในส่วนพืชดอกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกลุ่มหนึ่ง ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นโลก และเป็นพื้ชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงอีกด้วย

พืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์ใหญ่ที่สุด คือ กล้วยไม้ (Orchidaceae) โดยมีดอกที่ซับซ้อน และสวยงาม เพื่อดึงดูดแมลงชนิดต่างให้ช่วยในการผสมพันธุ์

ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีปริมาณมากเป็นอันดับสอง และอาจจะเป็นวงศ์ที่โดดเด่นกว่า ก็คือ หญ้า (Poaceae หรือ Gramineae) โดยมีวิวัฒนาการอีกทางหนึ่ง มีลักษณะพิเศษคือ การแพร่ขยายพันธุ์โดยอาศัยลม พืชในวงศ์หญ้านั้นมีดอกขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมเป็นกลุ่มอาจปรากฏเป็นช่อดอกที่มองเห็นชัดเจนและสวยงาม

การจัดอันดับแก้ไข

clade monocots :
Mesangiospermae

ChloranthaceaeMagnoliidaemonocots

Acorus
Alismatales
AsparagalesDioscorealesLilialesPandanalesPetrosavialesCommelinidae (commelinids)CeratophyllumeudicotsThe current phylogeny and composition of the monocots.

ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข