เม็ดเลือดขาวต่ำ

(เปลี่ยนทางจาก Leukopenia)

เม็ดเลือดขาวต่ำ (อังกฤษ: leukopenia) คือภาวะที่ในเลือดมีเม็ดเลือดขาวน้อยกว่าปกติ เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์เม็ดเลือดชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อ ผู้ที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำจึงอาจมีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ เมื่อติดเชื้ออาจมีอาการเจ็บปาก คอแห้ง ไอ หายใจลำบาก อ่อนเพลีย มีไข้ หนาวสั่น ปวดตามตัว ได้

Leukopenia
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก

เม็ดเลือดขาวมีหลายชนิด บางกรณีหากเม็ดเลือดขาวต่ำเพียงบางชนิดอาจมีชื่อเรียกเพิ่มเติม เช่น นิวโตรพีเนีย หมายถึงเม็ดเลือดขาวนิวโตรฟิลต่ำ แต่เนื่องจากนิวโตรฟิลเป็นเม็ดเลือดขาวที่พบมากที่สุดในบรรดาเม็ดเลือดขาวทุกชนิด จึงอาจมีการใช้คำว่า เม็ดเลือดขาวต่ำ และ นิวโตรพีเนีย สลับกันไปมาในความหมายเดียวกัน ได้บ้าง

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
การจำแนกโรค