ไมโครซอฟท์ ดอตเน็ต

โลโก้ Microsoft .NET

ไมโครซอฟท์ดอตเน็ต (อังกฤษ: Microsoft .NET) นั้นเป็นแนวคิดที่ริเริ่มโดยบริษัทไมโครซอฟท์สำหรับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง ระบบ ผู้คน อุปกรณ์หลากหลายชนิด ให้เชื่อมโยงกันโดยใช้เว็บเซอร์วิซ.[1] ซึ่งสามารถหมายถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ ตัวอย่างเช่น Windows Live ID .NET Framework เป็นต้น

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข