ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

(เปลี่ยนทางจาก Commercial software)

ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อจำหน่าย [1] หรือสงวนไว้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มักจะเป็นซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ แต่ซอฟต์แวร์เสรีที่เป็นที่รู้จักทุกตัวก็เป็นซอฟต์แวร์ชนิดนี้เช่นกัน [2] ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแพกเกจซอฟต์แวร์และบริการที่รองรับการพาณิชย์ ถูกสร้างเป็นซอฟต์แวร์เสรีมากขึ้น รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากเรดแฮต แอปเปิล ซันไมโครซิสเต็มส์ กูเกิล และไมโครซอฟท์ นอกจากนั้นไมโครซอฟท์ใช้คำว่า ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ เป็นตัวแทนของ ซอฟต์แวร์กรรมสิทธิ์ เพื่ออธิบายแบบจำลองทางธุรกิจของไมโครซอฟท์เอง [3]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข