เอดีโอดอตเน็ต

(เปลี่ยนทางจาก ADO.NET)

เอดีโอดอตเน็ต (อังกฤษ: ADO.NET) คือชุดส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเมอร์เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก และ ดอตเน็ต แม้ว่าชื่อนั้นจะมาจากเทคโนโลยี ADO (ActiveX Data Object) แต่เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากจนสามารถเรียกได้เป็นคนละผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว โดยปกติแล้วจะใช้ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล แต่การเชื่อมต่อเข้ากับ Excel ไฟล์XML หรือไฟล์ข้อความธรรมดานั้นก็ทำได้เช่นกัน

ADO.NET เป็นส่วนหนึ่งในดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก


สถาปัตยกรรม แก้

เอดีโอดอตเน็ตได้แบ่งเป็นสองส่วนหลัก:

  • Data Provider
  • DataSet

ดูเพิ่ม แก้