โครงสร้างพื้นฐานภาษาร่วม

(เปลี่ยนทางจาก Common Language Infrastructure)

โครงสร้างพื้นฐานภาษาร่วม (อังกฤษ: Common Language Infrastructure) หรือ CLI เป็นมาตรฐานเปิดที่เขียนโดยไมโครซอฟท์ และบรรจุโดยISO/IEC (ISO/IEC 23271) และ Ecma International (ECMA 335)[1][2] ที่อธิบายโค้ดที่ใช้งานได้และสภาพแวดล้อมรันไทม์ที่อนุญาตให้ภาษาระดับสูงจำนวนมาก เรียกใช้ได้บนหลายแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับสถาปัตยกรรมใดโดยเฉพาะ ตัวอย่างระบบที่ใช้มาตรฐาน CLI คือ ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก, ดอตเน็ต และ โมโน [3][4]

Common Language Infrastructure
ISO/IEC 23271:2012(E)
คำย่อCLI
สถานะPublished
ปีที่เริ่ม2000; 24 ปีที่แล้ว (2000)
เผยแพร่ครั้งแรก2001; 23 ปีที่แล้ว (2001) (Ecma) and 2003; 21 ปีที่แล้ว (2003) (ISO/IEC)
รุ่นล่าสุดแก้ไขครั้งที่ 6
มิถุนายน 2012; 12 ปีที่แล้ว (2012-06)
องค์กรDeveloped by: Microsoft, Hewlett-Packard, Intel, and others
Standardized by: Ecma, ISO/IEC
คณะกรรมการISO/IEC JTC 1/SC 22
ขอบเขตCommon Language (Cross-platform)
ใบอนุญาตRAND
เว็บไซต์ECMA-335,
ISO/IEC 23271

อ้างอิง

แก้
  1. "ISO/IEC 23271:2012 - Information technology -- Common Language Infrastructure (CLI)".
  2. "Standard ECMA-335 - 6th edition (June 2012)".
  3. "Introduction to Advanced Windows Store App Development using HTML5 and JavaScript | Microsoft Press Store".
  4. "WinRT demystified - Miguel de Icaza".

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

แม่แบบ:Common Language Infrastructure แม่แบบ:Ecma International Standards แม่แบบ:ISO standards