ไซออนจิ ยะซุโกะ

ไซออนจิ ยะซุโกะ (ญี่ปุ่น: 西園寺寧子, 1835-6 กันยายน 1900) หรือ ฟุจิวะระ โนะ เนชิ พระสนมใน จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ จักรพรรดิองค์ที่ 93 แห่งญี่ปุ่นและเป็นพระราชมารดาของ จักรพรรดิโคงง และ จักรพรรดิโคเมียว จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิ์องค์ที่ 1 และองค์ที่ 2 ในราชบัลลังก์ดอกเบญจมาศจาก ราชสำนักเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นพระมารดาของ เจ้าหญิงจุนชิ จักรพรรดินีใน จักรพรรดิโกไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 96 และพระมารดาบุญธรรมของ จักรพรรดิฮะนะโซะโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 95 ต่อมาได้ออกบวชเป็นภิกษุณีได้ฉายาทางธรรมว่า โคงิมงอิง (広義門院)

พระประวัติแก้ไข

ไซออนจิ ยะซุโกะ ประสูติเมื่อปี โชโอที่ 5 ตรงกับ พ.ศ. 1835, เป็นบุตรสาวของ มหาเสนาบดีฝ่ายซ้าย ไซออนจิ คินฮิระ. ต่อมาในเดือน 4 ปี คาเง็งที่ 4 ตรงกับ พ.ศ. 1849 ยะซุโกะได้ถวายตัวเป็นพระสนมในอดีตจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิขณะพระชนมายุเพียง 14 พรรษา