เจ้าหญิงจุนชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-ไดโงะ

เจ้าหญิงจุนชิ (ญี่ปุ่น: じゅん子内親王) จักรพรรดินีลำดับที่ 2 หรือ ชูงู ใน จักรพรรดิโกะ-ไดโงะ จักรพรรดิองค์ที่ 96 และจักรพรรดิองค์แรกของ ราชสำนักใต้ จาก ราชสกุลไดกะกุจิ เป็นพระราชธิดาใน จักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ จักรพรรดิองค์ที่ 94 และเป็นพระเชษฐภคินี (พี่สาว) ของ จักรพรรดิโคงง จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิ์องค์ที่ 1 และ จักรพรรดิโคเมียว จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิ์องค์ที่ 2 จาก ราชสกุลจิเมียวอิง

เจ้าหญิงจุนชิ
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 96
จักรพรรดินี(ชูงู)7 เดือน 12 เก็งโก ที่ 3 (13 มกราคม พ.ศ. 1877)
ชินมูโรมาชิอิง
ประกาศเอ็งเง็ง ที่ 2
(17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1880)

ประสูติ23 เดือน 2 เอ็งเคียว ที่ 4 (13 มีนาคม ค.ศ. 1311)
สิ้นพระชนม์12 เดือน 5 เอ็งเง็ง ที่ 2 (11 มิถุนายน ค.ศ. 1337)
พระบิดาจักรพรรดิโกะ-ฟุชิมิ
พระมารดาไซออนจิ ยะซุโกะ
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-ไดโงะ
พระราชบุตรเจ้าหญิงยูกิโกะ