บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2434 ในนาม "ร้านขายยาเต๊กเฮงหยู" (จีนตัวย่อ: 德恒裕; จีนตัวเต็ม: 德恆裕) ซึ่งนายแป๊ะ โอสถานุเคราะห์ (สกุลเดิม: แซ่ลิ้ม) เป็นผู้ก่อตั้ง เริ่มจากกิจการขายของเบ็ดเตล็ด ต่อมาได้เริ่มผลิตยากฤษณากลั่น ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคปวดท้อง ท้องร่วง

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
อุตสาหกรรมbeverage industry Edit this on Wikidata
รูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด
ก่อตั้งพ.ศ. 2434 (133 ปี) SET:OSP
ผู้ก่อตั้งแป๊ะ แซ่ลิ้ม
สำนักงานใหญ่348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240,
ไทย
บุคลากรหลัก
สมประสงค์ บุญยะชัย (ประธานกรรมการ)
กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ (ประธานคณะกรรมการบริหาร)
ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
เว็บไซต์http://www.osotspa.com

ต่อมาได้นำยากฤษณากลั่นจำนวน 2,000 ขวดไปแจกจ่ายทหารที่มารวมพลในงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2454 [1] ไม่นานหลังจากนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้นายแป๊ะเป็นมหาดเล็ก จากนั้นในปี พ.ศ. 2475 ได้ย้ายร้านขายยาจากย่านสำเพ็ง มาที่ถนนเจริญกรุง และได้เปลี่ยนชื่อว่า "โอสถสถานเต๊กเฮงหยู" และยังได้ผลิตยาสามัญประจำบ้านอื่นๆ เช่น ยาหอมชนะลม, ยาสบาย, ผลไม้กวน,ยาธาตุ, ยาแก้ไอ, ยาอมวัน-วัน, ยาอมโบตัน, ยาทัมใจ เป็นต้น ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครุฑตราตั้งแก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2502[2] ในปี 2561 บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 ตุลาคม ใช้ชื่อย่อว่า OSP[3]

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ กาแฟพร้อมดื่ม และเครื่องดื่มที่มีการเติมส่วนผสมเพื่อให้ได้คุณสมบัติเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับผู้หญิง ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย นอกจากนี้บริษัท ยังได้บริการการบริหารจัดการด้านซัพพลายเชนให้กับกิจการร่วมค้าและบุคคลภายนอก รวมถึงการบริการรับจ้างผลิตสินค้า และ/หรือ บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ[4] บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหลักของบริษัทไว้จำนวน 27 เครื่องหมายกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย อาทิ ตราสินค้าเอ็ม-150, ฉลาม, ชาร์คคูลไบต์, เป๊ปทีน, เบบี้มายด์ และทเวลฟ์พลัส เป็นต้น

จากข้อมูลปี 2561 ประเทศไทยถือเป็นตลาดหลักของบริษัท โดยมียอดขายร้อยละ 83.7 และยังมียอดขายในอีก 25 ประเทศ ทั้งในเอเชีย แอฟริกา ยุโรปตะวันออก อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ตลาดหลักในต่างประเทศคือ พม่า ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย[4]

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า แก้

จากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ดังนี้[4]

บริษัทย่อย
 • บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2555 ผลิตและจำหน่ายขวดแก้ว
 • บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผลิตและจำหน่ายขวดแก้ว
 • บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.98 จำหน่ายเศษแก้ว
 • บริษัท โอสถสภา อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วอลล์กรีน จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ทำงานวิจัยและพัฒนา
 • บริษัท เอสเอสบี เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 99.98 ผลิตวัตถุดิบและปรุงแต่ง
 • บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
 • บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล
 • Osotspa Loi Hein Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 51.00 ค้าปลีกและค้าส่งเครื่องดื่มในพม่า
 • PT. M-150 Indonesia ถือหุ้นร้อยละ 99.00 นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มในอินโดนีเซีย
 • Osotspa USA, Inc. ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ให้บริการการตลาด
 • บริษัท โอสถสภา ลอยเฮง (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 50.99 นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม
 • บริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ลงทุนในหุ้นบริษัทอื่น
 • บริษัท โอสถสภา แดรี่ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • Flash Power do Brasil Ltda. (ถือหุ้นโดย LIZU Trading Handels GmbH) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 รับค่าสิทธิตราสินค้า Flash Power
 • Oventure Pte. Ltd. (1) (ถือหุ้นโดยบริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 100.00
 • Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd. (ถือหุ้นโดยบริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ลงทุนในหุ้นบริษัทอื่น
 • Osotspa Myanmar Company Limited (2) (ถือหุ้นโดย Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd.) ถือหุ้นร้อยละ 85.00 ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มในพม่า
บริษัทร่วม
 • Basecamp Brews Ltd (ถือหุ้นโดย Oventure Pte. Ltd.) ถือหุ้นร้อยละ 14.00 จัดจำหน่ายเครื่องดื่มในสหราชอาณาจักร
การร่วมค้า
 • บริษัท คาลพิส โอสถสภา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40.00 ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 • บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40.00 จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
 • บริษัท โอสถสภา ไทโช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40.00 จัดจำหน่ายยาและเครื่องดื่ม
 • บริษัท ยามามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 26.00 จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ

อ้างอิง แก้

 1. แจ้งความกรมแพทย์ทหารบก
 2. แจ้งความสำนักพระราชวัง ที่ 12/2502 เรื่อง พระราชทานตราตั้งแก่บริษัทโอสถสภา (เต๊กเฮงหยู) จำกัด
 3. "รับหุ้น 'โอสถสภา' เทรดวันแรก17ต.ค." กรุงเทพธุรกิจ. 16 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2562. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 4.2 แบบฟอร์ม 56-1 (2561)

แหล่งข้อมูลอื่น แก้