โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี (อังกฤษ: Anuban Udonthani School) ตั้งอยู่เลขที่ 101 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1 เปิดสอนตั้งแต่ประดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และตั้งบนถนนเส้นเดียวกับ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนสตรีราชินูทิศ และโรงเรียนบ้านหมากแข้ง

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
Anuban Udonthani School
ที่ตั้ง
แผนที่
101 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.บ.
ประเภทโรงเรียนประถม
คำขวัญปญฺญา สุวิชฺโช โหนฺติ
(ผู้มีปัญญา และความรู้ดี เป็นผู้เจริญ)
สถาปนา24 มิถุนายน พ.ศ. 2486
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1041680008
ผู้อำนวยการนายพยัคฆพล รอดชมภู
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน3,560 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
สี██████ เขียว - ชมพู
เว็บไซต์www.anud.ac.th

ประวัติ แก้

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486 โดยใช้โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู (วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีในปัจจุบัน)เป็นที่เรียน รับเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2490 ได้รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนกระทั่ง พ.ศ. 2497 ได้จัดตั้งโรงเรียนในสถานที่ใหม่(สถานที่ในปัจจุบัน) ในชื่อโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา

รายนามผู้บริหาร แก้

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวรุจี วิภาตะภูติ ครูใหญ่ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2521
2 นางสงวนศรี สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการ ระดับ 8 พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2526
3 นางประภัสศรี ฉายศรีวรรณ ผู้อำนวยการ ระดับ 9  พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529
4 นางสาวชูจิต เด็ดแก้ว ผู้อำนวยการ ระดับ 9 พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2539
5 นายคำพันธ์ ป้องปาน ผู้อำนวยการ ระดับ 9 พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542
6 นายปรีชา จ้อยนุแสง ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2555
7 นายประครอง พันธุ์พรหม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561
8 นายพยัคฆพล รอดชมภู ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ประชากร แก้

อ้างอิง แก้

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-17. สืบค้นเมื่อ 2020-04-23.
  2. "ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-17. สืบค้นเมื่อ 2020-06-17.
  3. "ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ปีการศึกษา 2562". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-17. สืบค้นเมื่อ 2020-04-23.