โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม (อักษรย่อ: ห.พ., H.P.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2539 ได้รับการประกาศจัดตั้งโดย ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
Huarueapittayakhom School

Huarueapittayakhom School
ตราประจำโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
ที่ตั้ง
60/13 บ้านซองแมว ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
พิกัด15°47′41″N 103°20′19″E / 15.794804°N 103.338592°E / 15.794804; 103.338592
ข้อมูล
ชื่ออื่นห.พ. / H.P.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษา
คำขวัญปญฺญา โลกสฺสมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2539 (28 ปี 53 วัน)
หน่วยงานกำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย
รหัส44100802
ผู้อำนวยการดร.ชูชาติ สิทธิสาร
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี██████ ม่วง - แสด
เพลงมาร์ชหัวเรือ
ดอกไม้ดอกส้าน
เว็บไซต์hpstarschool.blogspot.com

ประวัติ

แก้
 
ป้ายหน้าโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 30 เมษายน 2539 ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชุด กขค. และอาคารอื่นๆ พร้อมถนนคอนกรีต และระบบไฟฟ้า – ประปา และแต่งตั้ง นายสินธุ์ แสงเนตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 13 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนกว่า 600 คน[1]

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 นายสินธุ์ แสงเนตร พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการ
2 นายไพบูลย์ อนุแสน พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ
3 นายชัยยนต์ ผือโย พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการ
4 นายอำนาจ ไลออน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ
5 ดร.ชูชาติ สิทธิสาร พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

การจัดการศึกษา

แก้

อาคาร สถานที่

แก้
 
แผนผังโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคมมีเนื้อที่ 69 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา ติดถนนนิวซีแลนด์ สายวาปีปทุม – พยัคฆภูมิพิสัย ภายในมีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารเรียนกึ่งถาวร 2 หลัง อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร สนามฟุตบอลและสนามบาสเกตบอล

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

อ้างอิง

แก้

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

เว็บไซต์หลักโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม