โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ หมู่ที่ 77 หมู่ 1 บ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
BORISAT THAI KASIKORN SONGKROW SCHOOL
ตราประจำโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ จ.ชลบุรี
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 77 หมู่ 1 บ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไทย 20230 ไทย
โทรศัพท์ 0-3848-0711
โทรสาร 0-3848-0711
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
ผู้ก่อตั้งหม่อมหลวงยวง อิศรเสนา
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ผู้อำนวยการไทย นายสัญชัย ฉลาดคิด
ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน- ห้องเรียน
พื้นที่16 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา
สีสีประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เว็บไซต์[1]

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2494 โดยความริเริ่มของหม่อมหลวงยวง อิศรเสนา หัวหน้าบริษัทน้ำตาลทรายไทยกสิกรอุตสาหกรรม จำกัด โดยติดต่อคณะกรรมการอำเภอศรีราชา และอธิบดีกรมสามัญศึกษา ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 76,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. จำนวน 4 ห้องเรียนกับอีก 1 มุข ก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 และได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1 - ป.4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 โดยมีนายนิพนธ์ สุขสวัสดิ์ รักษาการครูใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534

โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีให้เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารคนปัจจุบัน ชื่อ นายอรรถกฤต แป้นเชื้อ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°05′44″N 100°58′04″E / 13.0954447°N 100.96778°E / 13.0954447; 100.96778