โรคปิแอร์-โรแบง

โรคปิแอร์-โรแบง (อังกฤษ: Pierre-Robin syndrome, Pierre-Robin sequence, Pierre-Robin malformation, Pierre-Robin anomaly, Pierre-Robin anomalad) เป็นภาวะเกิดต่อเนื่องซึ่งเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดอย่างหนึ่ง โดยมีลักษณะหลักสามอย่างคือเพดานโหว่ คางหดสั้น และลิ้นตก (glossoptosis) ปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมบนโครโมโซมที่ 2, 11, หรือ 17

Pierre Robin Sequence
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10Q87.0
ICD-9756.0
OMIM261800
DiseasesDB29413
MedlinePlus001607
eMedicineped/2680 ent/150
MeSHD010855