โทะกุงะวะ มะซะโกะ

โทะกุงะวะ มะซะโกะ (ญี่ปุ่น: 徳川 和子 โรมาจิTokugawa Masako) จักรพรรดินีญี่ปุ่นใน จักรพรรดิโกะ-มิซุโนะ และทรงเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดินีเมโช

โทะกุงะวะ มะซะโกะ
จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
จักรพรรดินี(皇后宮)ค.ศ. 1624

ประสูติ23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1607
เอะโดะ
วันสิ้นพระชนม์2 สิงหาคม ค.ศ. 1678
เคียวโตะ
พระบิดาโทะกุงะวะ ฮิเดะตะดะ
พระมารดาโอะเอะโยะ
พระสวามีจักรพรรดิโกะ-มิซูโน
พระบุตรเจ้าหญิงโอะกิโกะ , จักรพรรดินีเมโช

ทรงเป็นธิดาของ โชกุน โทะกุงะวะ ฮิเดะตะดะ โชกุนคนที่ 2 แห่ง รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ ที่เกิดกับนาง โอะเอะโยะ พระนางจึงทรงมีศักดิ์เป็นหลานปู่ของ โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ปฐมโชกุนแห่งเอะโดะบะคุฟุและหลานตาของ โอะดะ โนะบุนะงะ ซะมุไรผู้รวบรวมแผ่นดิน

พระนางทรงได้เข้าถวายตัวเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1620 ขณะพระชนมายุเพียง 12 พรรษาและได้มีพระประสูติกาลเจ้าหญิงโอะกิโกะเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 1624 ขณะพระชนมายุเพียง 16 พรรษา