โซล (อังกฤษ: Sol) เป็นคอลลอยด์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการเติมอนุภาคของแข็ง ลงไปในของเหลวหรือของแข็งหลอมเหลวลงไป เพื่อให้มีอนุภาคของแข็ง กระจายเป็นอนุภาคกระจาย (dispered phase) ในสารเนื้อเดียว (continuous phase)

ตัวอย่างโซลที่น่าสนใจ

แก้
โซล สารเนื้อเดียว อนุภาคคอลลอยด์ หมายเหตุ
Ruby glass แก้ว ทับทิม นำอนุภาคทับทิมปนในแก้วหลอมแล้วเป่าขึ้นรูป
เลือด น้ำเลือด เม็ดเลือด มีเม็ดเลือดลอยอยู่ในน้ำเลือด
สีน้ำมัน น้ำมัน เม็ดสี เม็ดสีกระจายตัวในน้ำมัน
ไซโตพลาสซึม ไซโทซอล ออร์แกเนลล์ ออร์แกเนลล์กระจายตัวในไซโทซอล

ดูเพิ่ม

แก้