เจล เป็นวัสดุคล้ายของแข็ง เกิดจากสารละลายคอลลอยด์ (colloidal solution) มีโครงสร้างแบบร่างแห ที่สามารถเพิ่มปริมาตรเมื่ออยู่ในของเหลว ตัวอย่างของเจลที่กินได้ ได้แก่เจลาติน โดยมากมีสมบัติเป็นของเหลวเมื่อถูกกวน และสามารถกลับเป็นของแข็งเมื่อ5ปล่อยทิ้งให้พัก (thixotropy)

การใช้งาน แก้

มีสสารหลายชนิดที่ทำให้เกิดเป็นเจลได้ ทั้งในอาหาร สี และ สารเคมีจำพวกกาว

การจัดหมวดของเจล แก้

  1. สารอนินทรีย์ หรือ สารอินทรีย์ ในธรรมชาติ
  2. มีน้ำ หรือ มีตัวทำละลายอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบ
  3. ขนาดของอนุภาค
  4. สมบัติการยืดหยุ่น และ ความแข็ง และความหนาแน่น

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้