เจลดูดน้ำ เป็นวัสดุคล้ายของแข็ง เกิดจากสารละลายคอลลอยด์ (colloidal solution) สามารถดูดน้ำ หรือ อุ้มน้ำได้ เพราะมีโครงสร้างร่างแห

Crosslink.jpg

พอลิเมอร์ที่นำมาใช้แก้ไข

เจลดูดน้ำ โดยมากเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติชอบน้ำ โครงสร้างของพอลิเมอร์ที่ชอบน้ำมักจะมีขั้ว เช่น


ตัวอย่างที่ 1: polyvinyl alcohol (PVA)แก้ไข

 


ตัวอย่างที่ 2: sodium polyacrylateแก้ไข

 


ตัวอย่างที่ 3: polyacrylamide (PAM)แก้ไข

 


สมบัติการดูดน้ำ หรือ อุ้มน้ำแก้ไข

การที่พอลิเมอร์ที่ชอบน้ำมักจะมีขั้ว จึงทำให้พอลิเมอร์ชนิดดังกล่าวสามารถละลายน้ำได้

จึงต้องมีการเชื่อมโยงข้ามด้วย ตัวเชื่อมโยงพอลิเมอร์ เพื่อให้เกิดเป็นโครงสร้างแบบร่างแห จึงจะไม่ละลายน้ำและสามารถอุ้มน้ำได้

การใช้งานแก้ไข

  • ผ้าอ้อมเด็ก/ผู้ใหญ่
  • ดินอุ้มน้ำ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข