โซล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

โซล อาจหมายถึง

ชื่อบุคคล
ชื่อเกม