แอ่งโอเลครานอน (อังกฤษ: Olecranon fossa) เป็นแอ่งลึกรูปสามเหลี่ยมบนด้านหลังของกระดูกต้นแขน (humerus) อยู่เหนือด้านหลังของโทรเคลียร์ (trochlea) ซึ่งเป็นเบ้ารับกับยอดของโอเลครานอน โพรเซส (olecranon) เมื่ออยู่ในท่าเหยียดปลายแขน

แอ่งโอเลครานอน
(Olecranon fossa)
มุมมองด้านหลังของกระดูกต้นแขนซ้าย (แอ่งโอเลครานอนอยู่ด้านล่างของภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินfossa olecrani
TA98A02.4.04.024
TA21204
FMA23450
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้