แหวนพรหมจรรย์

แหวนพรหมจรรย์ (อังกฤษ: Purity Ring หรือ Chastity Ring, Abstinence Ring) เป็นเครื่องประดับที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อยุคคริสต์ทศวรรษ 1990 โดยกลุ่มรณรงค์ให้มีเพศสัมพันธ์เพียงเหมาะสมของศาสนาคริสต์ในสหรัฐอเมริกา ผู้สวมจะได้รับแหวนนี้เป็นของขวัญจากผู้ปกครองเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะวันเกิดของตัวเองที่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น โดยการสวมแหวนนี้เปรียบเสมือนคำสาบานกับพระเจ้าว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครจนกว่าจะแต่งงานเท่านั้น

แหวนพรหมจรรย์ที่ทำมาจากเงินสเตอร์ลิง

แม้ว่าในช่วงแรกนั้นแหวนนี้ถูกจัดทำในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ปัจจุบันก็ได้แพร่หลายไปในประเทศอื่นๆ แม้ผู้ใส่จะไม่ใช่คริสตศาสนิกชนก็ตาม เพราะเปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจอย่างหนึ่ง การถอดแหวนออกจะกระทำได้เมื่อผู้สวมได้เมื่อสูญเสียความบริสุทธิ์หรือแต่งงานแล้วเท่านั้น หากถอดแหวนออกเมื่อยังไม่ได้เข้าพิธีสมรสก็ถือว่าผิดคำสาบานกับพระเจ้า นิ้วที่สวมใส่ไม่มีการบังคับ แต่ส่วนใหญ่จะถูกปลูกฝังให้สวมที่นิ้วนางข้างซ้าย เมื่อสมรสแล้วจึงใช้แหวนแต่งงานมาสวมแทน

ปัจจุบันนี้ ได้มีการสร้าง Purity Necklace (สร้อยคอ) ขึ้นมาด้วย หากผู้สวมแหวนไม่สามารถสวมได้ในบางสถานการณ์ ก็สามารถถอดได้ นอกจากนี้ บางคนได้เปลี่ยนจากแหวนให้เป็นสร้อยคอโดยการใช้สายสร้อยคล้องกับแหวนไว้แล้วคล้องคอ ก็ถือว่าเป็นการสวมอีกแบบหนึ่ง แหวนนี้มักจะถูกสลักเป็นคำที่สื่อถึงการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เช่น True Love Waits แต่ปัจจุบันเริ่มมีการประดับเพชรและตัดคำออกเพื่อความทันสมัยขึ้นแล้ว