แม่แบบ:ผู้ใช้0

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:User0)

Example (พูดคุย)

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

This is a user link template for use internally on Wikipedia.

Usage

The username can be defined via a named or an unnamed parameter, i.e.

  • {{ผู้ใช้0|User=USERNAME}} or
  • {{ผู้ใช้0|USERNAME}}

Examples

In cases of usernames which contain = sign, the former syntax should be used, e.g.

Parameters

  • User is a required parameter, e.g. |User=Jimbo Wales.
  • Project defines a Wikimedia sister project to be used instead of the English Wikipedia, the correct code for the interwiki link should be used, e.g. |Project=b.
  • Lang is the interlanguage code for a project to be used instead of the English Wikipedia, e.g. |Lang=es. This can be used in conjunction with the project parameter.

แม่แบบลิงก์สเปซผู้ใช้

แม่แบบลิงก์สเปซผู้ใช้ประกอบด้วยลิงก์สารสนเทศสำหรับผู้ใช้ซึ่งคล้ายกับการลงชื่อแต่แสดงสารสนเทศเพิ่มเติมและอาจใช้โดยผู้ใช้คนอื่น รายการ:

ผู้ใช้ตัวอย่างใช้ชื่อว่า ผู้ใช้:ตัวอย่าง