[[User:{{{1}}}]]

[[User:{{{1}}}|{{{1}}}]] ([[Special:Contributions/{{{1}}}|หน้าที่เขียน]] • [[sulutil:{{{1}}}|SUL]] • [[Special:Log/{{{1}}}|ปูม]] • [[Special:Log/move/{{{1}}}|ปูมย้ายหน้า]] • [[Special:Blockip/{{{1}}}|บล็อก]] •

ปูมการบล็อกปูมสิทธิผู้ใช้) ([[Special:MakeBot/{{{1}}}|สถานะบอต]])
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

แม่แบบนี้ใช้กับ วิกิพีเดีย:บอต/ขออนุญาตใช้งานบอต และหน้ากรุเท่านั้น โดยใส่พารามิเตอร์ที่ 1 เป็นชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการรับรองสถานะบอต (ไม่ใช่ชื่อบัญชีผู้ใช้ของเจ้าของ)