แม่แบบ:ตรวจผู้ดูแล

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Admincheck)

ตัวอย่าง (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfa · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[สร้าง]