Example User (พูดคุย · หน้าที่เขียน · ปูม · ปูมการบล็อก)

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้

แก้

ใส่ชื่อผู้ใช้ เช่น

{{ผู้ใช้2|คุณวิกิพีเดีย}}

จะแสดงผลเป็น

คุณวิกิพีเดีย (พูดคุย · หน้าที่เขียน · ปูม · ปูมการบล็อก)