แม่แบบ:แม่แบบลิงก์สเปซผู้ใช้

แม่แบบลิงก์สเปซผู้ใช้

แม่แบบลิงก์สเปซผู้ใช้ประกอบด้วยลิงก์สารสนเทศสำหรับผู้ใช้ซึ่งคล้ายกับการลงชื่อแต่แสดงสารสนเทศเพิ่มเติมและอาจใช้โดยผู้ใช้คนอื่น รายการ:

ผู้ใช้ตัวอย่างใช้ชื่อว่า ผู้ใช้:ตัวอย่าง
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[สร้าง]