อ้างอิง

การอ้างอิงเหล่านี้จะปรากฏในบทความ แต่ประโยคนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะในหน้านี้.
  1. 1.0 1.1 "AstDyS-2, Asteroids - Dynamic Site". สืบค้นเมื่อ 2018-12-26. Objects with distance from Sun over 59 AU
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ

Purpose

This template provides a central location for use in articles which need it. Also, it is easier to update than N articles individually.

Usage

Insert {{TNO-distance}} on an empty line at the location in the article where you wish this table to appear.

Example

{{TNO-distance}}

References

  1. 1.0 1.1 "AstDyS-2, Asteroids - Dynamic Site". สืบค้นเมื่อ 2018-12-26. Objects with distance from Sun over 59 AU