แม่แบบ:แผนภาพเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:SRT MKL Line route)
ยกเลิก
ปากคลองสาน
0+000 กม.
วงเวียนใหญ่
1+780 กม.
ตลาดพลู
2+450 กม.
วุฒากาศ
( S11 )
สะพานข้ามคลองต้นไทร
3+350 กม.
คลองต้นไทร
สะพานข้ามคลองบางขุนเทียน
4+130 กม.
จอมทอง
สะพานข้ามคลองบางประทุน
5+760 กม.
วัดไทร
สะพานข้ามคลองบางระแนะ
7+150 กม.
วัดสิงห์
สะพานข้ามคลองวัดสิงห์
สะพานข้ามคลอง
9+760 กม.
บางบอน
สะพานข้ามคลอง
12+230 กม.
การเคหะธนบุรี
12+530 กม.
รางสะแก
สะพานข้ามคลองสะแกงาม
สะพานข้ามคลอง
14+250 กม.
รางโพธิ์
15+830 กม.
สามแยก
17+290 กม.
พรมแดน
18+760 กม.
ทุ่งสีทอง
19+970 กม.
บางน้ำจืด
22+990 กม.
คอกควาย
ทางหลวงชนบท สค. 2032
สะพานข้ามคลองสี่วาพาสวัสดิ์
26+760 กม.
บ้านขอม
สะพานข้ามคลองหวายลิง
สะพานข้ามคลอง
29+760 กม.
คลองจาก
สะพานข้ามคลองเอกชัย
30+xxx กม.
นิคมรถไฟมหาชัย
31+220 กม.
มหาชัย
0+180 กม.
บ้านแหลม
1+240 กม.
ท่าฉลอม
3+890 กม.
บ้านชีผ้าขาว
5+960 กม.
คลองนกเล็ก
6+900 กม.
บางสีคต
8+860 กม.
บางกระเจ้า
10+900 กม.
บ้านบ่อ
13+320 กม.
บางโทรัด
15+780 กม.
บ้านกาหลง
17+940 กม.
บ้านนาขวาง
19+970 กม.
บ้านนาโคก
23+730 กม.
เขตเมือง
27+660 กม.
ลาดใหญ่
30+160 กม.
บางกระบูน
33+750 กม.
แม่กลอง