แม่แบบ:กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การนำไปใช้

คัดลอกแม่แบบในกล่องข้อความด้านล่างนี้ แล้วเปลี่ยนกลุ่มคำหลังเครื่องหมายเท่ากับ (=) ถ้าข้อมูลใดไม่มี ให้เว้นว่างไว้ได้เลย แม่แบบจะไม่แสดงช่องนั้นอัตโนมัติ

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|250px]]
{{{caption}}}
ชื่อสามัญ{{{common_name}}}
ที่ตั้ง{{{address}}}
ประเภท{{{type_of_place}}}
นิกาย{{{branch}}}
พระประธาน{{{principal_buddha}}}
พระพุทธรูปสำคัญ{{{important_buddha}}}
เจ้าอาวาส{{{abbot}}}
พระจำพรรษา{{{Bhikkhu}}}
ความพิเศษ{{{special_things}}}
เวลาทำการ{{{open_time}}}
จุดสนใจ{{{shouldnt_miss}}}
กิจกรรม{{{activities}}}
การถ่ายภาพ{{{photography}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
หมายเหตุ{{{footnote}}}
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| name = 
| common_name = 
| image = 
| caption = 
| type_of_place = 
| branch = 
| abbot = 
| Bhikkhu = 
| special_things = 
| principal_buddha = 
| important_buddha = 
| address = 
| open_time = 
| shouldnt_miss = 
| activities = 
| photography =   
| footnote = 
}}

พารามิเตอร์

name
ชื่อวัด เช่น วัดมูลจินดาราม
common_name
ชื่อสามัญของวัด
image
ชื่อภาพที่อัปโหลดไว้ เช่น Chinese_statue_at_wat_pho_260304.jpg
caption
คำอธิบายภาพสั้น ๆ
type_of_place
ประเภทของศาสนสถานนั้นๆ เช่น สำนักสงฆ์ วัดราษฎร์ พระอารามหลวง ชั้นตรี โท เอก เอกพิเศษ
branch
มหานิกาย (เถรวาท) (หินยาน) ธรรมยุตินิกาย จีนนิกาย อันนัมนิกาย มหายาน วชิรยาน
abbot
นามเจ้าอาวาส
Bhikkhu
จำนวนภิกษุสามเณรจำพรรษา_รูป
special_things
ความพิเศษเช่น วัดประจำรัชกาล ในรัชกาลที่ ๑
principal_buddha
พระประธานในพระอุโบสถ (หรือวิหารหลวง ในกรณีที่ศาสนสถานนั้นๆ วิหารหลวงสำคัญกว่าพระอุโบสถ)
important_buddha
พระพุทธรูปอื่น ๆ
address
ที่อยู่
open_time
เวลาเปิดปิด เช่น ทุกวัน 8.00-17.00
shouldnt_miss
จุดที่น่าสนใจ ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยี่ยมชมวัดหรือศาสนสถานนี้
activities
กิจกรรมพิเศษอื่นๆที่มีภายในศาสนสถาน นอกเหนือจากการไหว้พระตามปกติ
photography
คำแนะนำในการถ่ายภาพคร่าวๆ เช่น ถ้าเป็นจิตรกรรมฝาผนังให้ใช้ "ไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนัง"
footnote
หมายเหตุ (ถ้ามี)

ตัวอย่างการใช้

ข้อมูลด้านล่างอาจไม่เป็นตามความเป็นจริง เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสาธิตการใช้งานเท่านั้น

วัดเมตตาวราราม
พระอุโบสถวัดเมตตาวราราม
ชื่อสามัญวัดเมตตา
ที่ตั้ง001 ถนนสมมติ ตำบลสารานุกรม อำเภอเมือง จังหวัดสมมติ
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธประทาน
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธเมตตา
เจ้าอาวาสพระครู (นามเจ้าอาวาท)
พระจำพรรษา20 รูป
ความพิเศษวัดมหานิกายแห่งแรกในจังหวัดสมมติ
กิจกรรมทำบุญโลงศพ
การถ่ายภาพไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
{{กล่องข้อมูล พุทธศาสนสถาน
| name = วัดเมตตาวราราม
| common_name = วัดเมตตา
| image = อุโบสถวัดเมตตาวราราม จังหวัดสมมติ.jpg
| caption = พระอุโบสถวัดเมตตาวราราม
| type_of_place = วัดราษฎร์
| branch = มหานิกาย (เถรวาท)
| abbot = พระครู (นามเจ้าอาวาท)
| Bhikkhu = 20 รูป
| special_things = วัดมหานิกายแห่งแรกในจังหวัดสมมติ
| principal_buddha = พระพุทธประทาน
| important_buddha = พระพุทธเมตตา
| address = 001 ถนนสมมติ ตำบลสารานุกรม อำเภอเมือง จังหวัดสมมติ
| activities = ทำบุญโลงศพ
| photography = ไม่ควรใช้แฟลช ในถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ
| footnote = 
}}

ดูเพิ่ม