แม่แบบ:กล่องข้อมูล บุคคลทางศาสนา

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Infobox religious biography)
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

แก้
{{{honorific-prefix}}}

{{{name}}}

{{{honorific-suffix}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|upright=1|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
คำนำหน้าชื่อ{{{title}}}
ชื่ออื่น{{{other_names}}}
ส่วนบุคคล
เกิด
{{{birth_name}}}

{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
มรณภาพ{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
ที่ฝังศพ{{{resting_place}}}
{{{resting_place_coordinates}}}
ศาสนา{{{religion}}}
สัญชาติ{{{nationality}}}
Flourished{{{flourished}}}
บ้านเกิด{{{home_town}}}
คู่สมรส{{{spouse}}}
บุตร{{{children}}}
บุพการี{{{parents}}}
นิกาย{{{denomination}}}
สำนัก{{{school}}}
สาย{{{lineage}}}
นิกาย{{{sect}}}
{{{subsect}}}
ผลงานโดดเด่น{{{works}}}
สำนักศึกษา{{{alma_mater}}}
ชื่ออื่น{{{other_names}}}
ฉายาทางธรรม{{{dharma_names}}}
ฉายาทางศาสนา{{{monastic_name}}}
นามปากกา{{{pen_name}}}
ชื่อหลังตาย{{{posthumous_name}}}
วิชาชีพ{{{profession}}}
ลายมือชื่อ[[File:{{{signature}}}|150px]]
Military service
ชั้นยศ{{{rank}}}
วัด{{{temple}}}
คณะ{{{order}}}
สถาบัน{{{institute}}}
คริสตจักร{{{church}}}
ตำแหน่งชั้นสูง
ครู{{{teacher}}}
ที่อยู่{{{location}}}
ช่วงที่ดำรงตำแหน่ง{{{period}}}
อภิเษก{{{consecration}}}
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้า{{{predecessor}}}
ผู้ดำรงตำแหน่งถัดมา{{{successor}}}
อดีตชาติ{{{reincarnation_of}}}
Reason for exit{{{reason}}}
ศิษย์
 • {{{students}}}
บรรพชา{{{initiation}}}
วิชาชีพ{{{profession}}}
ตำแหน่งก่อนหน้า{{{previous_post}}}
ตำแหน่งปัจจุบัน{{{present_post}}}
ตำแหน่ง{{{post}}}
เว็บไซต์{{{website}}}
{{Infobox religious biography
| honorific-prefix = 
| name       = 
| honorific-suffix = 
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| image      = 
| alt       = 
| caption     = 
| religion     = 
| denomination   = 
| school      = 
| lineage     = 
| sect       = 
| subsect     = 
| temple      = 
| order      = 
| institute    =
| church      = <!-- or: |churches = --> 
| founder     =
| philosophy    =
| known_for    =
| education    =
| alma_mater    =
| other_names   = <!-- or: | other_name = -->
| dharma_names   = <!-- or: | dharma_name = -->
| monastic_name  = 
| pen_name     = 
| posthumous_name = 
| nationality   = <!-- use only when necessary per [[WP:INFONAT]] -->
| flourished    =
| home_town    = 
| birth_name    = 
| birth_date    = <!-- {{birth date and age|YYYY|MM|DD|df=y}} or, if deceased, {{birth date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| birth_place   = 
| death_date    = <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
| death_place   = 
| death_cause   =
| resting_place  = 
| resting_place_coordinates = <!-- {{coord|latitude|longitude|type:landmark|display=inline,title}} -->
| spouse      = 
| partner     =
| children     = 
| parents     = 
| mother      =
| father      =
| location     = 
| title      = 
| period      = 
| consecration   = 
| predecessor   = 
| successor    = 
| reason      = 
| rank       = 
| teacher     = <!-- or | guru = -->
| reincarnation_of = 
| students     = <!-- or | disciples = -->
| initiated    =
| works      = <!-- or | literary_works = -->
| ordination    = 
| initiation    = 
| initiation_date =
| initiation_place =
| initiator    =
| profession    = 
| previous_post  = 
| present_post   = 
| post       = 
| website     = <!-- {{URL|example.com}} -->
| signature    = 
| background    = <!-- optional header background color -->
}}
พระสงฆ์ไทย
{{{สมณศักดิ์}}}

({{{ชื่อ}}} {{{ฉายา}}})
[[File:{{{ชื่อภาพ}}}|frameless|upright=1]]
ชื่ออื่น{{{ชื่อทั่วไป}}}
ส่วนบุคคล
เกิด{{{วันเกิด}}} ({{{อายุ}}} ปี)
มรณภาพ{{{วันมรณภาพ}}}
ศาสนาศาสนาพุทธ
นิกาย{{{สังกัด}}}
การศึกษา{{{วุฒิ}}}
ลายมือชื่อ[[File:{{{ลิขิต}}}|150px]]
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่{{{วัด}}} {{{จังหวัด}}}
รางวัล{{{รางวัล}}}
บรรพชา{{{วันบวชเณร}}}
อุปสมบท{{{วันบวช}}}
พรรษา{{{พรรษา}}}
ตำแหน่ง{{{ตำแหน่ง}}}
{{Infobox religious biography
| name       = <!-- สมณศักดิ์ -->
| honorific-suffix = <!-- (ชื่อ ฉายา) -->
| image      = <!-- ชื่อภาพ -->
| caption     = 
| title      = 
| other_names   = <!-- ชื่อทั่วไป -->
| birth_name    = 
| birth_date    = <!-- วันเกิด, อายุ -->
| birth_place   = 
| death_date    = <!-- วันมรณภาพ -->
| death_place   = 
| death_cause   = 
| religion     = [[ศาสนาพุทธ]]
| denomination   = <!-- สังกัด -->
| signature    = <!-- ลิขิต -->
| awards      = <!-- รางวัล -->
| initiation    = 
| initiation_date = <!-- วันบวชเณร -->
| initiation_place = 
| initiation2    = 
| initiation_date2 = <!-- วันบวช -->
| initiation_place2 = 
| temple      = <!-- วัด -->
| education    = <!-- วุฒิ -->
| ordination    = <!-- พรรษา -->
| post       = <!-- ตำแหน่ง --> 
}}
{{Infobox religious biography
| สมณศักดิ์ =
| ชื่อ = 
| ชื่อภาพ = 
| ฉายา = 
| ชื่อทั่วไป = 
| วันเกิด = 
| วันมรณภาพ = 
| สังกัด = 
| วุฒิ = 
| ลิขิต = 
| วัด = 
| จังหวัด = 
| รางวัล = 
| วันบวชเณร = 
| วันบวช = 
| พรรษา = 
| อายุ = 
| ตำแหน่ง = 
}}

หมวดหมู่ที่ติดตาม

แก้

ดูเพิ่ม

แก้