แม่แบบ:กล่องข้อมูล บุคคลในพระพุทธประวัติ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้แม่แบบ

แก้
{{{name}}}
[[ไฟล์:{{{img}}}|250px|{{{img_capt}}}]]
{{{img_capt}}}
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเดิม{{{ชื่อเดิม}}}
พระนามเดิม{{{พระนามเดิม}}}
ชื่ออื่น{{{ชื่ออื่น}}}
พระนามอื่น{{{พระนามอื่น}}}
วันเกิด{{{วันเกิด}}}
วันประสูติ{{{วันประสูติ}}}
สถานที่เกิด{{{สถานที่เกิด}}}
สถานที่ประสูติ{{{สถานที่ประสูติ}}}
สถานที่บวช{{{สถานที่บวช}}}
วิธีบวช{{{วิธีบวช}}}
สถานที่บรรลุธรรม{{{สถานที่บรรลุธรรม}}}
ตำแหน่ง{{{ตำแหน่ง}}}
ก่อนหน้า{{{ก่อนหน้า}}}
ถัดไป{{{ถัดไป}}}
เอตทัคคะ{{{เอตทัคคะ}}}
อาจารย์{{{อาจารย์}}}
เสียชีวิต{{{เสียชีวิต}}}
นิพพาน{{{นิพพาน}}}
ปรินิพพาน{{{ปรินิพพาน}}}
สถานที่เสียชีวิต{{{สถานที่เสียชีวิต}}}
สถานที่นิพพาน{{{สถานที่นิพพาน}}}
สถานที่ปรินิพพาน{{{สถานที่ปรินิพพาน}}}
ฐานะเดิม
ชาวเมือง{{{ชาวเมือง}}}
บิดา{{{นามบิดา}}}
พระบิดา{{{นามพระบิดา}}}
พระราชบิดา{{{นามพระราชบิดา}}}
มารดา{{{นามมารดา}}}
พระมารดา{{{นามพระมารดา}}}
พระราชมารดา{{{นามพระราชมารดา}}}
วรรณะเดิม{{{วรรณะเดิม}}}
ราชวงศ์{{{ราชวงศ์}}}
การศึกษา{{{การศึกษา}}}
สถานที่รำลึก
สถานที่{{{ชื่อสถานที่}}}
หมายเหตุ
{{{หมายเหตุ}}}
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา
{{กล่องข้อมูล บุคคลในพระพุทธประวัติ
| name = 
| img = 
| img_size = 
| img_capt = 
| ชื่อเดิม = 
| พระนามเดิม = 
| ชื่ออื่น = 
| พระนามอื่น = 
| วันเกิด = 
| วันประสูติ = 
| สถานที่เกิด = 
| สถานที่ประสูติ = 
| สถานที่บวช = 
| วิธีบวช = 
| สถานที่บรรลุธรรม = 
| ตำแหน่ง = 
| ก่อนหน้า =
| ถัดไป =
| เอตทัคคะ = 
| อาจารย์ = 
| ลูกศิษย์ = 
| เสียชีวิต = 
| นิพพาน = 
| ปรินิพพาน =
| สถานที่เสียชีวิต = 
| สถานที่นิพพาน = 
| สถานที่ปรินิพพาน =
| ชาวเมือง = 
| นามบิดา = 
| นามพระบิดา = 
| นามพระราชบิดา = 
| นามมารดา = 
| นามพระมารดา = 
| นามพระราชมารดา = 
| วรรณะเดิม = 
| ราชวงศ์ = 
| การศึกษา = 
| อาชีพ = 
| ชื่อสถานที่ = 
| หมายเหตุ = 
}}

ดูเพิ่ม

แก้