แม่แบบ:กล่องข้อมูล สมเด็จพระสังฆราช

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

การใช้งาน

{{{พระนาม}}}
{{{พระอิสริยยศ}}}
[[File:{{{ภาพ}}}|250px]]
{{{คำบรรยาย}}}
{{{succession}}}
ดำรงพระยศ{{{ดำรงพระยศ}}}
ดำรงตำแหน่ง{{{ดำรงตำแหน่ง}}}
สมณุตตมาภิเษก{{{สมณุตตมาภิเษก}}}
{{{สถานที่}}}
สถาปนา{{{สถาปนา}}}
{{{สถานที่สถาปนา}}}
ผู้ปฏิบัติหน้าที่{{{ผู้ปฏิบัติหน้าที่}}}
ก่อนหน้า{{{ก่อนหน้า}}}
ถัดไป{{{ถัดไป}}}
พรรษา{{{พรรษา}}}
สถิต{{{สถิต}}}
ที่พำนัก{{{ที่พำนัก}}}
ศาสนา{{{ศาสนา}}}
นิกาย{{{นิกาย}}}
ราชวงศ์{{{ราชวงศ์}}}
ประสูติ{{{ประสูติ}}}
{{{สถานที่ประสูติ}}}
{{{พระนามเดิม}}}
สิ้นพระชนม์{{{สิ้นพระชนม์}}}
{{{สถานที่สิ้นพระชนม์}}}
{{{บรรจุพระอัฐิ}}}
พระบิดา{{{พระบิดา}}}
พระมารดา{{{พระมารดา}}}
พระชนก{{{พระชนก}}}
พระชนนี{{{พระชนนี}}}
ลายพระนาม[[File:{{{signature}}}|125px]]

แม่แบบเปล่า

{{กล่องข้อมูล สมเด็จพระสังฆราช
| สีพิเศษ = 
| พระนาม = 
| พระอิสริยยศ = 
| ภาพ = 
| คำบรรยาย = 
| succession = 
| ดำรงพระยศ = 
| ดำรงตำแหน่ง = 
| สมณุตตมาภิเษก = 
| สถานที่ = 
| สถาปนา = 
| สถานที่สถาปนา = 
| ผู้ปฏิบัติหน้าที่ = 
| ก่อนหน้า = 
| ถัดไป = 
| พรรษา = 
| สถิต = 
| ที่พำนัก = 
| ศาสนา = 
| นิกาย = 
| ราชวงศ์ = 
| ประสูติ = 
| สถานที่ประสูติ = 
| พระนามเดิม = 
| สิ้นพระชนม์ = 
| สถานที่สิ้นพระชนม์ = 
| บรรจุพระอัฐิ = 
| พระบิดา = 
| พระมารดา = 
| พระชนก = 
| พระชนนี = 
| signature= 
}}

ดูเพิ่ม