ไทกริส (อังกฤษ: Tigris) เป็นแม่น้ำที่มีต้นน้ำอยู่ในเทือกเขาทางตะวันออกของประเทศตุรกี ยาวประมาณ 1,900 กิโลเมตร ไหลผ่านชายแดนประเทศซีเรีย เข้าดินแดนอารยธรรมเมโสโปเตเมียเดิมหรือประเทศอิรักในปัจจุบัน แล้วมารวมกับแม่น้ำยูเฟรทีสใกล้เมืองบัสรา เกิดเป็นแม่น้ำใหม่คือ ชัฏฏุลอะร็อบ มีความยาวประมาณ 200 กิโลเมตร ก่อนไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซีย

แม่น้ำไทกริส
แม่น้ำไทกริส ช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่เกษตรกรรมนอกเมืองดียาร์บากือร์ ประเทศตุรกี
ระบบอุทกวิทยา
ระบบแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส
ลุ่มน้ำประธานตุรกี ซีเรีย อิรัก และอิหร่าน
ชื่อแหล่งน้ำแม่น้ำไทกริส
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทแม่น้ำ
ไหลผ่านตุรกี ซีเรีย และอิรัก
ความยาว1,850 กม. (1,150 ไมล์)
พื้นที่ลุ่มน้ำ375,000 ตร.กม. (144,788 ตารางไมล์)
ต้นน้ำทะเลสาบฮาซาร์
ที่ตั้งของต้นน้ำทางตะวันออกของตุรกี
ระดับความสูงของต้นน้ำ1,150 เมตร (3,773 ฟุต)
ท้ายน้ำชัฏฏุลอะร็อบ
ที่ตั้งของท้ายน้ำหมู่บ้านอัลกุรนะฮ์ จังหวัดบัสรา
แผนที่
caption=แผนที่แสดงเขตระบบแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส