เปิดเมนูหลัก

ชัฏฏุลอะร็อบ (อาหรับ: شط العرب, Shaṭṭ al-'Arab‎) เป็นแม่น้ำในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวราว 200 กม. (120 ไมล์) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอิรัก ไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ลงสู่อ่าวเปอร์เซีย เกิดจากแม่น้ำไทกริสไหลมาบรรจบกับแม่น้ำยูเฟรทีสที่เมืองอัลกุรนะฮ์ ไหลผ่านเมืองบัสราของอิรักไปยังเมืองโฆแรมแชฮร์และออบอดอนในประเทศอิหร่าน แล้วลงสู่อ่าวเปอร์เซียในประเทศอิรักใกล้เมืองท่าอัลฟาว ความกว้างของแม่น้ำมีหลายระดับ ตั้งแต่ 232 เมตร (761 ฟุต) ที่เมืองบัสรา ไปจนถึง 80 เมตร (2,600 ฟุต) บริเวณปากแม่น้ำ ลำน้ำสายนี้เป็นเส้นเขตแดนบางส่วนระหว่างอิหร่านกับอิรัก ซึ่งต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์กันมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นชนวนสงครามอิหร่าน-อิรักหลายครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา

ชัฏฏุลอะร็อบ
Shat Al-Arab-Basra.jpg

ชัฏฏุลอะร็อบ ใกล้เมืองบัสรา อิรัก
ต้นน้ำ แม่น้ำไทกริสแม่น้ำยูเฟรทีส
ปลายน้ำ อ่าวเปอร์เซีย
ไหลผ่าน อิรัก, อิหร่าน
แม่น้ำ