อีร์ติช (รัสเซีย: Иртыш ; คาซัค: Ertis / Ертiс ; จีน: É'ěrqísī hé / 额尔齐斯河; มองโก: Эрчис мөрөн, "Twirl"; ตาตาร์ ซิริลลิก: Иртеш, ละติน: İrteş) เป็นแม่น้ำในไซบีเรีย ในประเทศคาซัคสถานและประเทศรัสเซีย อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศคาซัคสถาน และทางตะวันตกของรัสเซียส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย ในออมสค์โอบลาสต์ ต้นน้ำเกิดจากลาดเขาด้านตะวันตกของเทือกเขาอัลไต บริเวณตอนเหนือของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ในประเทศจีน ลงสู่ทะเลสาบไซซานและไหลต่อไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไปลงแม่น้ำอ็อบ แม่น้ำมีความยาว 4,248 กิโลเมตร มีเมืองสำคัญบนฝั่งแม่น้ำนี้ได้แก่ เซเมย์ ปัฟโลดาร์ ออมสค์ และโตบอลสค์

อีร์ติช
Irtysh river basin map.png

เส้นทางการไหลของแม่น้ำอีร์ติช
ต้นน้ำ เทือกเขาอัลไต
ปลายน้ำ แม่น้ำอ็อบ
ไหลผ่าน รัสเซีย, คาซัคสถาน, จีน, มองโกเลีย
ความยาว 4,248 กิโลเมตร (2,640 ไมล์)
ปริมาณน้ำ 2,150 ลูกบาสก์เมตร/วินาที (ใกล้เมือง โตบอลสค์)
พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,643,000 กม² (634,000 ไมล์²)
แม่น้ำ