แม่นางสินทยา

พระนางสินทยา (พม่า: မေနှင်းသိန်ဒျာ, เสียงอ่านภาษาพม่า: [mè n̥ɪ́ɴ θèiɴdjà]) หรือในพงศาวดารมอญเรียก พระนางเมนินเธียนดยา พระมเหสีใน พระเจ้าตราพระยา แห่งหงสาวดี พระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวใน พระเจ้าฟ้ารั่ว ปฐมกษัตริย์แห่ง อาณาจักรหงสาวดี ที่ประสูติแต่ แม่นางเทพสุดาสร้อยดาว ทำให้พระองค์มีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาใน พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่ง อาณาจักรสุโขทัย