แมสโสสปอนดิลัส
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Early Jurassic, 200–183Ma
ผู้วาดแสดงให้ แมสโสสปอนดิลัส เป็นสัตว์สองเท้า
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Reptilia
อันดับใหญ่: Dinosauria
อันดับ: Saurischia
อันดับย่อย: Sauropodomorpha
อันดับฐาน: Prosauropoda
วงศ์: Massospondylidae
สกุล: Massospondylus
Owen, 1854
สปีชีส์
 • M. carinatus Owen, 1854 (type)
 • M. kaalae Barrett, 2009
ชื่อพ้อง
 • ?Aetonyx Broom, 1911
 • ?Aristosaurus Hoepen, 1920
 • ?Dromicosaurus Hoepen, 1920
 • ?Gryponyx Broom, 1912
 • ?Gyposaurus Broom, 1911
 • ?Hortalotarsus Seeley, 1894
 • ?Leptospondylus Owen, 1895
 • ?Pachyspondylus Owen, 1854

แมสโสสปอนดิลัส (อังกฤษ: Massospondylus) หรือ “สันหลังใหญ่” วงศ์ เพลททีโอซอริเด อันดับใหญ่ โปรซอโรโพดา อันดับย่อย ซอโรโพโดมอร์พา อันดับ ซอริสเชีย ยุคจูแรสสิกตอนต้น ถิ่น ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาเหนือ ลักษณะเดินได้ทั้ง 2 เท้า และ 4 เท้า เป็นสัตว์กินพืช ยาวประมาณ 13 ฟุต (4 เมตร) คอและหางยาว ลำตัวใหญ่ หนา มือใหญ่ ฟันหน้ามน ฟันด้านในมีด้านข้างติดเรียบ และอาจมีเขา หรือปุ่มเล็ก ๆ บนจะงอยปาก

หนังสืออ่านเพิ่ม แก้

 • Chinsamy, A. (1992). "Ontogenetic growth of the dinosaurs Massospondylus carinatus and Syntarsus rhodesiensis". In: Abstracts of papers. Society of Vertebrate Paleontology, fifty-second annual meeting. Royal Ontario Museum Toronto, Ontario, Journal of Vertebrate Paleontology, 12, 3, 23A.
 • Gow, C. E. (1990). "Morphology and growth of the Massospondylus braincase (Dinosauria, Prosauropoda)". Palaeontologia Africana, 27, 59–75.
 • Hinic, S. (2002). "The cranial anatomy of Massospondylus carinatus Owen, 1854 and its implications for prosauropod phylogeny". Journal of Vertebrate Paleontology. Abstracts of papers. Society of Vertebrate Paleontology, 22, Supplement to number 3, 65A.
 • Martínez, R. (1999). "The first South American record of Massospondylus (Dinosauria: Sauropodomorpha)". Journal of Vertebrate Paleontology, Abstracts of papers. Society of Vertebrate Paleontology, 20–23 October, 19, Suppl. 3, 61A.
 • Martínez, R.N. (1999). "Massospondylus (Dinosauria: Sauropodomorpha) in northwestern Argentina". Abstracts VII International Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems, Buenos Aires, 40.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้