แมคดอนเนลล์ ดักลาส ดีซี-9

ดักลาส ดีซี-9 (Douglas DC-9) เครื่องต้นแบบ ดีซี-9 เริ่มบินเป็นครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1965 และรับผู้โดยสารเป็นครั้งแรกในสายการบินเดลต้าเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1965 ดีซี-9 เป็นเครื่องบินเจ๊ตโดยสารทีมียอดจำหน่ายมากรองจาก โบอิง 737และโบอิง 727 และออกรุ่นต่างๆอีกหลายรุ่น ดีซี-9 เป็นแผนแบบสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1962

แมคดอนเนลล์ ดักลาส ดีซี-9
บทบาทอากาศยานลำตัวแคบ
ชาติกำเนิดสหรัฐอเมริกา
บริษัทผู้ผลิตดักลาส แอร์คราฟท์ คอมปะนี
แมคดอนเนลล์ ดักลาส
บินครั้งแรก25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508
เริ่มใช้8 ธันวาคม พ.ศ. 2508
โดยเดลตาแอร์ไลน์
สถานะในประจำการอย่างจำกัด
ผู้ใช้งานหลักยูเอสเอเจ็ตแอร์ไลน์
แอโรนาเวส ทีเอสเอ็ม
นอร์ทเวสต์แอร์ไลน์ (ในอดีต)
เดลตาแอร์ไลน์ (ในอดีต)
ช่วงการผลิตพ.ศ. 2508-2525
จำนวนที่ผลิต976 ลำ
มูลค่าDC-9-40: 5.2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (พ.ศ. 2515)
แบบอื่นแมคดอนเนลล์ ดักลาส ซี-9
พัฒนาต่อเป็นแมคดอนเนลล์ดักลาส เอ็มดี-80
แมคดอนเนลล์ดักลาส เอ็มดี-90
โบอิง 717

รายละเอียด ดีซี-9-51

แก้
 • ผู้สร้าง บริษัท แมคดอนเนลล์ ดักลาส (สหรัฐอเมริกา)
 • ประเภท เจ็ทโดยสารพิสัยบินใกล้-ปานกลาง เจ้าหน้าที่ 2-3 คน อัตราผู้โดยสารสูงสุด 139 ที่นั่ง
 • เครื่องยนต์ เทอร์โบแฟน แพรทท์ แอนด์ วิทนีย์ รุ่นใดรุ่นหนึ่งจำนวน 2 เครื่อง
  • เจที 8 ดี-5 แรงขับ 5,670 กิโลกรัม
  • เจที 8 ดี-7 แรงขับ 6,350 กิโลกรัม
  • เจที 8 ดี-9 แรงขับ 6,580 กิโลกรัม
 • กางปีก 28.47 เมตร
 • ยาว 40.23 เมตร
 • สูง 8.38 เมตร
 • พื้นที่ปีก 92.98 ตารางเมตร
 • น้ำหนักเปล่า 29,484 กิโลกรัม
 • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 15,617 กิโลกรัม
 • น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 54,884 กิโลกรัม
 • อัตราเร็วขั้นสูง 907 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 8,230 เมตร
 • อัตราเร็วเดินทางประหยัด 868 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 10,060 เมตร
 • อัตราเร็วเดินทางไกล 819 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 10,668 เมตร
 • พิสัยบินไกลสุด 2,362 กิโลเมตร เมื่อน้ำหนักบรรทุกสูงสุด
  • 4,485 กิโลเมตร เมื่อบรรทุกเชื้อเพลิงมากที่สุด

[1]

อ้างอิง

แก้
 1. อภิวัตน์ โควินทรานนท์,อากาศยาน1979ฉบับเครื่องบิน,เอวิเอชั่น ออบเซิร์ฟเวอร์,กรุงเทพ,2522